Zgłoszenia reklamacyjne (klik)

Zgłoszenie reklamacyjne prosimy kierować poprzez elektroniczny formularz znajdujący się w powyższym linku.

Formularz reklamacyjny (do pobrania)

Prosimy o pobranie, wypełnienie formularza i wysłanie do do nas razem z reklamowanym akumulatorem

 

Recykling zużytych akumulatów

Jako firma wprowadzająca akumulatory na rynek, jesteśmy zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi akumulatorami, których prowadzimy ewidencję. Przyjmujemy stare akumulatory w ilości pokrywającej się z zakupionymi wcześniej.  Mamy zawartą umowę dotyczącą zbiernaia zużytych akumulatorów przenośnych z podmiotem zbierającym i utylizującym je.