PLIKI DO POBRANIA

INSTRUKCJA EKSPOATACJI AKUMULATÓW MOTOCYKLOWYCH
INSTRUKCJA ZALEWANIA ELEKTROLITEM
INSRUKCJA EKSPLOATACJI AKUMULATORÓW AGM
KARTA GWARANCYJNA I INSTRUKCJA AKUMULATORÓW SKYRICH
KARTA GWARANCYJNA AKUMULATORÓW AGM
OGÓLNE WARUNKI GWARNACJI
OŚWIADCZENIE NABYWCY DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWEGO STOSTOWANIA PREKURSORA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY I ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

 KARTA GWARANCYJNA AKUMULATÓW MOTOCYKLOWYCH

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BATERII LITOWYCH

 

Według rozporządzenia UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, sprzedaż klientom końcowym pojemników z elektrolitem, będących elementem zestawu tzw. sucho ładowanych akumulatorów motocyklowych jest zabroniona. Należy napełnić akumulator elektrolitem najpóźniej w momencie wydania klientowi końcowemu zakupionego produktu. Firma Micronix Sp. z o.o. sprzedaje akumulatory sucho ładowane tylko B2B, w celu ich dalszej odsprzedaży. Każdy nasz klient kupując, po raz pierwszy u nas taki akumulator jest zobowiązany do wypełnienie i dostarczenia nam „oświadczenia nabywcy dotyczącego szczegółowego stosowania prekursorów materiałów wybuchowych”.

 

            LINKI DO NASZYCH INNYCH STRON

                 https://leaftron.pl/

                 https://skyrichbattery.pl/

   

 

targi wms