Yuasa (27)

+ Żywotność 10 i +7
+ Cykliczne aż do 6004
   Żywotność 3-5 lat16